Wij laten automatisering
voor u werken
radecom

'Mobiele telefoons minder schadelijk voor kinderen'

Kinderen en pubers lopen minder gevaar voor straling van mobiele telefoons dan volwassenen, doordat zij die apparaten op een heel andere manier gebruiken. Zij houden het mobieltje niet tegen het oor.
"De blootstelling aan straling is volledig anders voor kinderen dan voor volwassenen. Dat komt omdat kinderen, zelfs bij telefoongesprekken, het mobieltje voor hun gezicht houden, in plaats van tegen het oor." Zoals gebeurt als iemand zijn koptelefoon gebruikt om het gesprek goed te verstaan. Dat zegt Ronald van der Graaf, algemeen secretaris van het Kennisplatform Elektromagnetische velden (EMV). Hij reageert hiermee op het onlangs uitgebrachte persbericht van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

In dat persbericht zijn volgens de WHO aanwijzingen dat draadloze telefonie mogelijk leidt tot meer hersentumoren en dat kinderen hierin meer gevaar lopen. Eerder kwam de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa al met een resolutie waarin de aangesloten landen wordt opgeroepen kinderen en jongvolwassenen beter te beschermen tegen de straling van mobiele telefonie en draadloos internet.

Geen wetenschappelijke onderbouwing

De resolutie van de Raad van Europa geeft weinig tot geen (wetenschappelijke) onderbouwing, zegt Van der Graaf, terwijl de WHO pas in juli komt met een rapport waarop de al wel gepubliceerde eindconclusies zijn gebaseerd. Van der Graaf vindt het dan ook moeilijk om op de conclusies van de WHO in te gaan. "Ik kijk met spanning uit naar de publicatie van dat rapport."

Van der Graaf zegt dat het Kennisplatform EMV bezig is met een onderzoek naar de effecten van straling van mobiele telefoons op kinderen. Daarbij worden drie vragen centraal gesteld: Zijn kinderen gevoeliger voor straling? Worden zij op een andere manier blootgesteld aan straling dan volwassenen? En moeten zij daardoor op een andere manier worden beschermd tegen straling?

Conclusie twijfelachtig

Het onderzoek is dus nog in volle gang, maar volgens Van der Graaf is inmiddels wel duidelijk geworden dat kinderen het mobieltje anders gebruiken dan volwassenen. "Dat maakt de conclusie van de Raad van Europa dat kinderen meer gevolgen ondervinden van straling dan volwassenen wel twijfelachtig."

Van der Graaf benadrukt dat de resolutie van de Raad van Europa de Nederlandse regering niet verplicht tot het nemen van maatregelen. "Dit soort resoluties kan hoogstens tot nationale wet- en regelgeving leiden naar aanleiding van Kamervragen door de politici die namens Nederland in de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa zitten."

Nederland is vertegenwoordigd door zeven Eerste en Tweede Kamerleden. Onder meer Pieter Omtzigt (CDA, Tweede Kamer) en Tineke Strik (Eerste Kamer, GroenLinks) zijn lid. Beiden zijn door Webwereld benaderd voor commentaar, maar hebben nog niet gereageerd.

Ban mobieltjes uit de klas

In de resolutie werd in eerste instantie gesproken over een verbanning van mobiele telefoons en draadloos internet uit scholen. Uiteindelijk is die bepaling afgezwakt. Nu wordt gesproken van "het nemen van verregaande maatregelen ter bescherming van kinderen". Volgens Van der Graaf is het een pleidooi voor lagere stralingsnormen. "Dat past in een trend die in Europa breed gaande is, de Europese Commissie heeft daar eerder al een eerste aanzet toe gedaan." Ook het nieuwe standpunt van de WHO lijkt daarin te passen, zegt Van der Graaf.

Bron: webwereld.nl