Wij laten automatisering
voor u werken
radecom

Minister Verhagen wil belemmeringen cloudcomputing wegnemen

Onderzoekers stellen dat cloudcomputing potentie heeft, maar dat er nog onduidelijkheid is over de veiligheid en continuïteit. Minister Verhagen wil samen met cloudaanbieders en het bedrijfsleven die belemmeringen wegnemen.

  Dit blijkt uit een rapport dat Verdonck, Klooster & Associates heeft opgesteld in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie. De onderzoekers concluderen dat ondernemers kunnen besparen op de ict-kosten door de inzet van cloudcomputing, maar er kleven wel nadelen aan het gebruik ervan.

Duidelijkheid

Zo moet er meer duidelijkheid komen over de beveiliging van en controle over data via de cloud, stellen de rapporteurs. Daarnaast bestaan er zorgen over de continuïteit en dataportabiliteit, en is niet altijd duidelijk of het gebruik van cloudcomputing voldoet aan internationale wetgeving.

"Een belangrijke zorg met betrekking tot clouddiensten is continuïteit", staat te lezen in het rapport. "Het niet, of slecht, bereikbaar zijn van clouddiensten kan direct gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering bij afnemers, en misschien zelfs voor een hele sector of een deel van de Nederlandse economie."

Clouddiensten

"Daarom wil ik samen met het bedrijfsleven belemmeringen wegnemen en het veilig toepassen van cloudcomputing mogelijk maken", aldus minister Verhagen, die de aanbevelingen uit dit onderzoek wil gebruiken om samen met ondernemers en aanbieders van clouddiensten een plan uit te werken.

Cloudcomputing

Opvallend is dat de onderzoekers de overheid adviseren om het gebruik van cloudcomputing te stimuleren en het voorbeeld te geven door zelf meer gebruik van clouddiensten te maken. Dit advies lijkt haaks te staan op het standpunt van het kabinet, dat na een eerdere verkenning zelf concludeerde dat externe clouddiensten, zoals die van Amazon, Salesforce en Google, niet geschikt zijn voor gebruik door de rijksoverheid.

De markt is 'onvolwassen' volgens minister Donner. Slechts een klein aantal aanbieders van clouddiensten zou 'volwassen genoeg' zijn om voor overheidsdoeleinden te kunnen worden ingezet. Ook stipte het kabinet eerder al de beveiligings- en privacyrisico's aan die zijn verbonden met het gebruik van externe clouddiensten, en waren er vragen over de opslag van data in het buitenland. Vrijwel alle grote leveranciers van clouddiensten gebruiken servers buiten Nederland.

Belemmeringen

De onderzoekers gaan op vrijwel alle bekende belemmeringen in, maar bieden nergens concrete handvatten voor de overheid om echt grote stappen te maken. "Hoewel primair een verantwoordelijkheid van aanbieders en afnemers van clouddiensten, kan het ministerie van EL&I bijdragen aan het proces van totstandkoming van meer transparantie. Hierbij kan worden gekeken naar initiatieven als certificering, voorlichting, vraagarticulatie en ontwikkeling, en gebruik van (open) standaarden. Door in te zetten op het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid van de aanbieders kan de markt, zo is onze verwachting, zelf doorgroeien naar een volgend volwassenheidsniveau."

Download hier het rapport.

 Bron: tweakers