Wij laten automatisering
voor u werken
radecom

Waarschuwing voor oplichtingsmail 'namens politie'

Waarschuwing voor oplichtingsmail 'namens politie'

De politie ontving maandag 18 februari diverse meldingen van mensen die een mail ontvingen met daarin het dwingende advies om geld van hun eigen rekening over te schrijven naar een speciale 'derden'rekening. De politie heeft geen enkele betrokkenheid bij deze mail en waarschuwt iedereen die deze mail ontvangt niet in te gaan op de gevraagde acties.

Pinpas

In deze mail worden geadresseerden gewaarschuwd dat hun pinpas mogelijk is gebruikt bij een pinautomaat waar skimmingapparatuur is geplaatst. Vervolgens wordt hen verzocht de politie te helpen bij het onderzoek. Hiervoor moet het gehele saldo van de rekening, op één euro na, overgemaakt worden op een speciaal hiervoor beschikbaar gesteld nummer (430519036). De ontvangers van de mail mogen volgens het bericht daarna 48 uur lang geen gebuik maken van hun bankrekening. Tot slot vermeldt de afzender dat er geen pincode of bankgegevens wordt gevraagd en dat als men niet meewerkt, de rekening kan worden geblokkeerd en men tevens kan worden gezien als verdachte.

U wordt verzocht om bij de politie aangifte te doen als u slachtoffer bent geworden van deze oplichting. De politie onderzoekt wie er achter zit. Bent u geen slachtoffer geworden van deze oplichting, maar heeft u alleen de mail ontvangen, dan hoeft u geen aangifte te doen.